De wijnkamer logo

Algemeen Privacybeleid

DE WIJNKAMER GCV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt DE WIJNKAMER CommV uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van DE WIJNKAMER CommV op het vlak van gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is DE WIJNKAMER CommV, wijnhandel, Kasteelstraat 11, 9200 Dendermonde, ondernemingsnummer 0839 265 675.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen metDE WIJNKAMER CommV, adres: Kasteelstraat 11, 9200 Dendermonde e-mail: telefoon: +32 478 90 48 40 Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Welke gegevens verzamelen we?

- naam

- adres

- e-mailadres

- telefoonnummer

- gsm-nummer

- bedrijfsnaam


Wanneer verzamelt en verwerkt DE WIJNKAMER CommV gegevens?DE WIJNKAMER CommV verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u producten of diensten bij ons bestelt, als klant op ons beroep doet, wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze producten of diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt DE WIJNKAMER CommV?Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de producten of diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten. Financiƫle gegevens worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze formulieren op papier invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt DE WIJNKAMER CommV gegevens?Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het verlenen van diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door DE WIJNKAMER CommV?In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Hoe gebruiken we cookies?

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en onthouden uw voorkeuren. Ze worden ook gebruikt om onze website te optimaliseren. U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

 

Uw rechtenAls wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met DE WIJNKAMER CommV. U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij DE WIJNKAMER GCV, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Wijzigingen

DE WIJNKAMER CommV behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt steeds op de website geplaatst.


Copyright 2024 © De Wijnkamer

Kasteelstraat 11, 9200 Dendermonde - Tel: 0478 90 48 40 -